Het Rasphuis in Amsterdam

De binnenplaats van het Rasphuis in Amsterdam

Hier werd het Brazielhout fijngeraspt en tot verf gekookt. Het werk werd gedaan door jongens die niet deugden

Veroordeelde meisjes kwamen hier niet terecht. Zij werden naar het Spinhuis gestuurd.