Halve Maan, WIC-schip. Klik hier om dit venster te sluiten

StarDe Dubbelen Arent, een WIC-schip

West-Indische Compagnie

De West-Indische Compagnie (WIC) werd opgericht in 1621. Zij had het alleenrecht voor de handel met alle landen in Amerika en Afrika, dus ook BraziliŽ, Suriname en de Antillen.

In die landen mocht de WIC ook gebieden in bezit nemen (kopen of veroveren). Op zee mocht de WIC aan kaapvaart doen (piraterij).

De WIC handelde vooral in goud, suiker, beverbont, graan en natuurlijk ook in slaven.

De 'kompenie' zoals de WIC genoemd werd, was eigenaar van Nieuw-Nederland. De WIC verkocht grote stukken land aan de kolonisten.

In 1674 werd de compagnie ontbonden, door geldgebrek. Onmiddellijk richtte men een nieuwe WIC op, die in 1792 ophield te bestaan.